Blog

De verantwoordelijkheid van techbedrijven op Internationale Vrouwendag: Een tijd om te reflecteren en te handelen

Image Placeholder

Binnen de technologiesector zijn vrouwen al veel te lang ondervertegenwoordigd geweest. Ondanks dat de sector grote vooruitgang heeft geboekt in het aanpakken van de genderkloof, tonen de cijfers en ervaringen van vrouwen wereldwijd aan dat er nog een lange weg te gaan is naar ware gendergelijkheid.

De staat van gendergelijkheid in de techsector

De statistieken tonen een verontrustende herinnering aan de genderkloof die nog steeds bestaat binnen de techsector. Volgens een studie van WomenTech Network vormen vrouwen slechts 28% van de tech-werkkrachten, wat nog steeds een verbetering is ten opzichte van het begin van de jaren 2000 toen dat cijfer slechts 9% was.

Uit dezelfde studie bleek dat in Europa ongeveer 1,7 miljoen vrouwen werkzaam zijn in techfuncties, wat slechts 19,1% van de ICT-arbeidsmarkt vertegenwoordigt. In de VS liggen de cijfers iets beter op 3,7 miljoen, wat overeenkomt met 23% van de arbeidsmarkt. Deze cijfers weerspiegelen echter nog geen echte gelijkheid.

Genderdiversiteit is niet alleen een 'leuk om te hebben' 

Voor techbedrijven is het bereiken van diversiteit meer dan alleen een HR-maatstaf. Het creëert een werkomgeving die diverse perspectieven aanmoedigt, cruciaal voor innovatie. 

En de statistieken ondersteunen dit. Onderzoek van Forbes toont aan dat gender-inclusieve bedrijven winstgevender, innovatiever zijn en betere financiële resultaten behalen.

Hier zijn een paar statistieken die het belang van genderbalans in de techsector onderstrepen: 

  • 60,2% van de genderdiverse bedrijven meldt een toename van winst en productiviteit 

  • 56,8% meldt een grotere mogelijkheid om talent aan te trekken en te behouden 

  • 54,1% meldt een betere mogelijkheid om consumenteninteresse en vraag te peilen 

  • 54,4% meldt meer creativiteit, innovatie en openheid 

Ondanks deze bevindingen blijft genderdiversiteit in de techsector een uitdaging. Het draait niet alleen om het aannemen van meer vrouwen; het gaat erom een omgeving te creëren waar vrouwen kunnen excelleren, leiden en hun beste bijdrage kunnen leveren aan de techindustrie.

Technologie vormt de toekomst, dus leiders hebben een grote morele verantwoordelijkheid

Maar gendergelijkheid heeft niet alleen invloed op uw resultaten. Techbedrijven moeten overwegen hoe hun producten ongelijkheidscycli wereldwijd kunnen voortzetten of doorbreken. Vooral wanneer we geconfronteerd worden met een toekomst gedomineerd door Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML).

De CTO van Exclaimer, Vicky Wills, is van mening dat we allemaal verliezen wanneer technologie verdere ongelijkheid in de wereld creëert. Dit wordt meestal verergerd wanneer niet-diverse groepen innovatie leiden. Hoe we technische producten ontwerpen en bouwen heeft invloed op gelijkheid en maatschappelijke verdeeldheid.

Bij Exclaimer beschouwen we genderdiversiteit als cruciaal voor ethische productcreatie om verschillende redenen:

  • Gebruikerservaring: Wanneer onze producten worden ontworpen door genderdiverse teams, is de kans groter dat ze voldoen aan de uiteenlopende behoeften van ons publiek. Door een breed scala aan perspectieven in overweging te nemen, kunnen we producten creëren die toegankelijker zijn en een breder scala aan functies hebben.

  • Vermijden van vooroordelen en stereotypen: Genderdiversiteit vermindert het risico van onbewuste vooringenomenheid bij productontwerp en marketing. Door verschillende achtergronden samen te brengen, kunnen onze teams aannames uitdagen en inclusieve oplossingen creëren.

  • Sociale impact: In de context van ML en AI kan het hebben van niet-diverse teams die producten ontwerpen een schadelijke sociale impact hebben. Zonder genderdiversiteit kunnen vooroordelen die inherent zijn in de gegevens die worden gebruikt om algoritmen te trainen, worden voortgezet. Dit leidt tot bevooroordeelde resultaten en discriminerende praktijken. Diverse teams zijn cruciaal voor het identificeren en beperken van vooroordelen, zodat ML- en AI-systemen eerlijk en inclusief zijn.

De weg vooruit voor Exclaimer

We erkennen het belang van genderbalans en zijn toegewijd aan het creëren van een inclusieve werkomgeving. We begrijpen dat het identificeren en aanpakken van de systemische barrières die de vooruitgang van vrouwen in de technologiesector beperken een complex probleem is dat voortdurende inspanningen en investeringen vereist.

Onze aanpak om de genderkloof binnen ons eigen bedrijf aan te pakken is drievoudig:

1. Beleid en praktijken

We hebben diversiteit ingebouwd in de groei van ons bedrijf door toenemende diversiteit op te nemen als belangrijke OKR's. Dit betekent dat onze teams helemaal klaar staan om dit doel te bereiken. Deze maand hebben we ons zwangerschapsverlof verbeterd en met succes wervingskanalen ontwikkeld om diversiteit in onze teams, inclusief Engineering, te vergroten.

2. Gemeenschapsbetrokkenheid en pleitbezorging

We zijn betrokken bij gemeenschappen zoals She Can Code, waar we middelen bijdragen en deelnemen aan evenementen die genderdiversiteit in de technologie bevorderen. We pleiten voor bredere veranderingen in de sector en ondersteunen inspanningen om de genderkloof binnen technologiebedrijven te verkleinen. Bekijk onze CTO Vicky Wills over waarom opvoeders een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de technologieleiders van morgen, en onze CMO Carol Howley over waarom je geen technologiediploma nodig hebt om de technologie in te gaan.

3. Data-gedreven beslissingen

We gebruiken gegevens om onze inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie te sturen, gebieden voor verbetering te identificeren en de impact van onze initiatieven te meten. Hier zijn enkele voorbeelden van belangrijke meetgegevens die we gebruiken om op koers te blijven.

  • Nieuwe aanwervingen in de afgelopen 12 maanden: Onze aanwervingsaanpak heeft ertoe geleid dat we het aandeel vrouwen dat we aannemen aanzienlijk hebben verhoogd, waardoor we een 50:50 verdeling hebben bereikt bij al onze nieuwe aanwervingen in de afgelopen 12 maanden.

  • Ons huidige personeelsbestand: We blijven het genderverschil verkleinen; 37% van onze teams bestaat nu uit vrouwen, tegenover 31% op hetzelfde moment vorig jaar.

  • Promoties en mobiliteit: We bevorderen meer vrouwen dan ooit tevoren. Het aantal vrouwelijke managers bij Exclaimer is toegenomen als een deel van het totale aantal managers. Vrouwelijke leiders maken nu ongeveer 38% uit van onze managementcohort.

Hoewel we ongelooflijk trots zijn op hoever we het afgelopen jaar zijn gekomen, beseffen we dat we nog veel werk te verzetten hebben om echte gendergelijkheid te bereiken. We zijn ook een ondertekenaar van het Tech Talent Charter, wat betekent dat we ons hebben gecommitteerd om de diversiteit en inclusie van ons personeelsbestand op meetbare wijze te vergroten.

Deze Internationale Vrouwendag streven we naar inspirerende inclusie

Internationale Vrouwendag dient als een krachtige herinnering dat de strijd voor gendergelijkheid verre van voorbij is. Voor techbedrijven wereldwijd is het een oproep tot actie om hun praktijken, beleid en mentaliteit te heroverwegen.

Het thema van Internationale Vrouwendag 2024, ‘Inspire Inclusion’, is bedoeld om diversiteit en empowerment dit jaar en daarna te vieren. Het benadrukt de cruciale rol van inclusie bij het bereiken van gendergelijkheid en roept op om barrières te doorbreken, stereotypen uit te dagen en omgevingen te creëren waarin alle vrouwen worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Ga naar onze LinkedIn-pagina, waar enkele van onze ongelooflijke vrouwelijke collega's hun ervaringen en adviezen delen ter ere van Internationale Vrouwendag 2024.

Verwante artikelen

Image Placeholder
Blog

Hoe bedrijfseenheid op te bouwen: 8 effectieve strategieën voor het afstemmen van IT- en marketingteams

Ontdek hoe het afstemmen van IT- en marketingteams de bedrijfsuniformiteit kan versterken met deze 8 uitvoerbare strategieën. Leer hoe Exclaimer's e-mail handtekening software samenwerking verbetert en processen stroomlijnt.

Lees meer
Image Placeholder
Blog

Herdefiniëren van werk-privébalans: 7 strategieën voor moderne IT-leiders

Ontdek zeven uitvoerbare strategieën om de werk-privé balans te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Leer hoe Exclaimer's e-mailhandtekening software je helpt op weg naar een gebalanceerde, efficiënte werkplek.

Lees meer
Image Placeholder
Blog

Het opbouwen van een veerkrachtig merk in het tijdperk van cyberdreigingen

Ontdek hoe je de perfecte balans kunt vinden tussen personalisatie en indringing in marketing. Betrek je publiek verantwoord met deskundige inzichten.

Lees meer
Image Placeholder
Blog

Hoe bedrijfseenheid op te bouwen: 8 effectieve strategieën voor het afstemmen van IT- en marketingteams

Ontdek hoe het afstemmen van IT- en marketingteams de bedrijfsuniformiteit kan versterken met deze 8 uitvoerbare strategieën. Leer hoe Exclaimer's e-mail handtekening software samenwerking verbetert en processen stroomlijnt.

Lees meer
Image Placeholder
Blog

Herdefiniëren van werk-privébalans: 7 strategieën voor moderne IT-leiders

Ontdek zeven uitvoerbare strategieën om de werk-privé balans te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Leer hoe Exclaimer's e-mailhandtekening software je helpt op weg naar een gebalanceerde, efficiënte werkplek.

Lees meer
Image Placeholder
Blog

Het opbouwen van een veerkrachtig merk in het tijdperk van cyberdreigingen

Ontdek hoe je de perfecte balans kunt vinden tussen personalisatie en indringing in marketing. Betrek je publiek verantwoord met deskundige inzichten.

Lees meer